Tárhelykirály

Egy király hely a

Honlapodnak!


Fontos dokumentumok

Általános Szerzõdési feltételek

Az ÁSZF ITT tölthetõ le.


Jogi nyilatkozat

A www.tarhelykiraly.hu weboldalt a NETFÓRUM Üzletviteli Tanácsadó Korlátolt Felelõsségú Társaság (a továbbiakban: NETFÓRUM) üzemelteti.

NETFÓRUM adatai:
Cím: 2000 Szentendre, Szatmári utca 41.
Képviselõ: Toldi Lajos ügyvezetõ
Cégjegyzékszám: 01 09 665874
Adószám:     12324275-2-41
E-mail: info kukac netforum.hu

Portálmotor: MODULARYS 2.1, utolsó verziófrissítás dátuma: 2012. 04. 24.

A www.netforum.hu weboldal látogatóira vonatkozóan az alábbi felhasználási feltételeket és szabályokat deklaráljuk, amelyek felhasználó általi elfogadása az oldalaink látogatásakor, ráutaló magatartással valósul meg.

A weboldal és az azon megjelenõ mûszaki, grafikai, szoftveres és egyéb megoldások, elnevezések, szövegek és egyéb anyagok, illetve azok elrendezése szerzõi jogi oltalom alá esnek, azok felhasználására és a felhasználás engedélyezésére kizárólag NETFÓRUM jogosult.

A honlapot látogató felhasználó nem jogosult a honlapon található tartalmak többszörözésére, újrafelhasználására, terjesztésére, átvételére, adatbázisában történõ tárolására, letölthetõvé tételére, valamint a tartalom saját tartalomkénti feltüntetésére sem ellenérték fejében, sem anélkül.

NETFÓRUM törekszik a weboldalon található információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, helytállóságáért nem vállal felelõsséget. NETFÓRUM a weblapon található tartalmak tekintetében a mindenkori, elõzetes értesítés nélküli változtatás jogát fenntartja.

A www.netforum.hu weboldalon található linkek segítségével elérhetõ más weboldalakon tárolt információkat NETFÓRUM rendszeresen nem tudja ellenõrzni, így ezek elérhetõségéért, mindenkori, pillanatnyi tartalmi helyességéért felelõsséget nem vállal.

NETFÓRUM törekszik a weboldalán található funkciók zavartalan és hibamentes mûködésére, azokat azonban - jórészt rajta kívül álló okokból - garantálni nem tudja, így NETFÓRUM nem vállal felelõsséget az esetleges olyan károkért, költségekért, amelyek a weboldal használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelõ mûködésébõl, meghibásodásából, az internetes hozzáférés hibájából, vagy egyéb rendszerhibából, továbbá más hasonló okból következnek be.

Jogkövetkezmények
A jelen nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén NETFÓRUM haladéktalanul foganatosítja a szükséges jogi lépéseket, amelyek részleteiben a vonatkozó polgári jogi és büntetõjogszabályokban; valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvényben rögzítettek.

A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben ugyancsak a vonatkozó, információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

SZENTENDRE, 2013. július 31.


Adatvédelmi nyilatkozat

A NETFÓRUM Kft. (továbbiakban NETFÓRUM) a vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel teljes összhangban, tiszteletben tartja az általa fenntartott www.netforum.hu honlapot felkeresõ minden felhasználó személyiségi jogait. A honlapon keresztül gyûjtött böngészési adatokat kizárólag a kért szolgáltatás teljesítéséhez és az általunk kínált szolgáltatások továbbfejlesztéséhez használjuk fel.

A NETFÓRUM Kft. által üzemeltetett oldalakon keresztül történõ, bármely hírlevélre jelentkezõknek csak és kizárólag a hírlevél témájának megfelelõen, a NETFÓRUM tevékenységével és az általa kínált szolgáltatásokkal összefüggésben, vagy ezekhez kapcsolodó ismeretanyag és egyéb hasznos információk megosztásának céljából küld üzeneteket.

Ügyfeleink a hírlevél szolgáltatásokról bármikor lejelentkezhetnek. Lejelentkezési szándékát minden partnerünk az ügyfélszolgálatunk elérhetõségeinek bármelyikén keresztül is kezdeményezheti.

Az elõfizetõinkrõl, érdeklõdõként hozzánk forduló látogatóinkról és partnereinkrõl nyilvántartott adatokat harmadik személynek nem adjuk ki. Az adatok kezelését minden esetben az érvényes adatvédelmi törvény elõírásainak betartásával végezzük.

Minden természetes személynek lehetõséget biztosítunk az általunk nyilvántartott, vonatkozó adatok megismerésére, illetve szükség esetén azok módosítására, továbbá azok NETFÓRUM által történõ felhasználásának korlátozására.

További vonatkozó kérdéseivel kapcsolatban ügyfélszolgálatunk áll szíves rendelkezésére az ugyfelszolgalat kukac netforum pont hu elérhetõségen keresztül.


SZENTENDRE, 2013. július 31.